Nieuwsberichten, interviews met onderzoekers en lectoren
Openbare lessen lectoren Hogeschool Utrecht

Reeks publicaties openbare lessen van nieuw aangestelde lectoren bij de diverse kenniscentra van Hogeschool Utrecht.

Reeeks publicaties van afscheidscollege's van vertrekkende lectoren bij de diverse kenniscentra van Hogeschool Utrecht.

Kenniscentra Hogeschool Utrecht

Schrijven en eindredactie van nieuwsberichten, openbare lessen, onderzoeksrapporten en webteksten.

Interviews met lectoren en onderzoekers.

Publicaties van openbare lessen en afscheidscolleges van lectoren.

Centre of Expertise Smart Sustainable Cities

Magazine 5 jaar Nationaal Lectorenplatform Urban Energy. Utrecht juni 2022. Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. Magazine 5 jaar Nationaal Lectorenplatform Urban Energy.

Webteksten en factsheets over duurzaamheid voor Hogeschool Utrecht.

Viable Solutions for Smart Sustainable Cities, juni 2017. Essence., Centre of Expertise Smart Sustainable Cities.

De Stad van Morgen. Twee jaar Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. Utrecht, oktober 2016.

 

 

 

Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht

Schrijven van nieuwsberichten over onderzoek en onderwijsinnovatie.
Afnemen van interviews met lectoren en onderzoekers voor artikelen en webteksten (2012-2015).