BMGN Low Countries Historical Review: recensies van vakpublicaties katholieke geschiedenis.

 

Bespreking van:

- Met de minsten der Mijnen. Geschiedenis van De Kleine Zusters van de H. Joseph - door Gabrielle Dorren (Hilversum, Verloren 2013, 696 pag. ISBN 978 90 8704 367 4). In:  BMGN vol. 129-3 (2014).

- Kweekplaats van katholieke deugd. De onderwijsstrategie van de Congregatie van de Fraters van Tilburg tussen 1844 en 1916 - door Ton Kox (Dissertatie Radboud Universiteit Nijmegen 2014; Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2014, 395 pag. ISBN 978 90 8219 720 4). In:  BMGN vol. 130-4 (2015).

Essay meisjesopvoeding zustercongregaties voor onderzoek Wim Deetman, Seksueel misbruik

Instellingen voor onderwijs en opvoeding aan meisjes van zustercongregaties. Historische achtergronden en ontwikkelingen tot 1970. In: Wim Deetman, Seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke kerk. Een vervolgonderzoek. Balans maart 2013, pp. 283-304.  PDF van het boek.

Boek Bij de zusters op kostschool

Geschiedenis van het dagelijks leven van meisjes op rooms-katholieke pensionaten in Nederland en Vlaanderen

Vijf drukken verschenen, 16.000 exemplaren verkocht.  Afbeelding boek.
Utrecht, Bruna, 1989, omvang 168 pagina’s.

Dit boek is gebaseerd op historisch onderzoek en een groot aantal interviews met oud-leerlingen van pensionaten.
 

 • Op 29 oktober 1989 was het boek op televisie bij Sonja op Zondag
 • Recensies in de Volkskrant, Telegraaf, De Stem, Flair, Surplus, Sek, De School Anno, Fibula en Archives des Sciènces Sociales des Réligions.
 • Tevens boekbesprekingen in bijna alle regionale dagbladen.
 • Het boek werd besproken in diverse radioprogramma's.

 

‘Door ruimschoots gebruik te maken van persoonlijke getuigenissen, heeft de schrijfster een uniek licht geworpen op een verloren gegane vrouwencultuur. Bij de zusters op kostschool is ongetwijfeld herkenbaar voor alle vrouwen die zelf ooit leerling op een pensionaat zijn geweest en onthullend voor hen die bij het horen van het woord kostschool geneigd zijn gauw hun bord leeg te eten.’
Ineke Hogema in de Volkskrant, 9 september 1989

‘De leesbaarheid en de toegankelijkheid voor een breed publiek behoren onmiskenbaar tot de sterke punten.’
Hans de Frankrijker in: De School Anno (www.deschoolanno.nl).

‘Het boek van Hilhorst is misschien een bittere pil voor al die zusters die vroeger hun best deden om hun meisjes op te voeden tot gelukkige vrouwen.’
Joep Eijkens in: Brabants Dagblad, 12 augustus 1989

Artikelen in HU Magazine over ontwikkelingen in het hoger onderwijs
Artikel Van jonge juffrouwen en kwekelingen

Marieke Hilhorst, Van jonge juffrouwen en kwekelingen. Katholieke meisjeskostscholen in de eerste helft van de twintigste eeuw.
In: Maria Grever en Annemiek van der Veen (red.), Bij ons moeder en ons Jet. Brabantse vrouwen in de 19de en 20ste eeuw. Walburg Pers 1989, pp. 100-121.

Artikel over opvoeding op kloosterpensionaten in wetenschappelijk tijdschrift Comenius

Pas à deux mes enfants! Meisjesvriendschappen en opvoeding op kloosterpensionaten, 1920-1965, in: Comenius.Wetenschappelijk tijdschrift voor democratisering van opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening, winter 1988, pp. 442-460.

Boek met historische biografie├źn pedagogen

 

Titel: Padua 79
79 uitspraken en biografieën van grote denkers over opvoeding en onderwijs door de eeuwen heen

Uitgave Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie (2007), 180 pagina's

Samenstelling: Mariek Hilhorst e.a.
Redactie en eindredactie: Mariek Hilhorst

Voorbeelden: Archimedes, Aristoteles, Bladergroen, Dasberg, Descartes, Freud, Kant, Illich, Kohnstamm, Langeveld, Montessori, Popper, Rousseau, Seneca, Shakespaere, Thijsse en Wittgenstein.

 

Biografie├źn feministes 19e en 20e eeuw

 

Biografieën van vrouwen die streden voor vrouwenkiesrecht en gelijk staatsburgerschap voor Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging). Kijk op  www.iiav.nl

Enkele voorbeelden: Betsy Bakker-Nort, Clara Wichmann, Mietje Rutgers-Hoitsema, Annie Romein-Verschoor, Henriette Roland Holst, Maria Boissevain-Pijnappel, Joke Smit, Johanna Westerdijk. Mia Boissevain, Anna de Waal, Henny de Swaan, Henriette van der Mey.

Artikelen in Ons Amsterdam (historisch magazine)

Vo0rbeelden:

  Stationsjuffrouwen en loslopende meisjes. Een verdwenen stuk reddingswerk, september 1989.

 

Artikelen in vaktijdschriften

Publicaties onder meer in:

 • Provincies, maandblad over regionale ontwikkelingen
 • Klink, vakblad overheidscommunicatie
 • Staatscourant
 • HU-magazine, maandblad voor HU- en andere professionals over ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en onderwijs op de Hogeschool Utrecht
 • Ons Amsterdam, maandblad over de geschiedenis van Amsterdam
 • Diatonisch Nieuwsblad

Zie elders op deze website voor specificaties.

Millenniumdoelen, Jaarverslag NCDO

‘Zónder een koffer met schuldgevoel. Millenniumdoelen bieden aanknopingspunt voor burgeracties’, voor Jaarverslag 2006 van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), pagina’s 6-17, geschreven op basis van research en interviews in samenwerking met Hansje Galesloot, 2007

Risicofactoren drugs en internet cruciaal voor preventie

Schorer Monitor 2008: toename jonge MSM met hoogrisicogedrag. In: Soa Aids Magazine,  jrg 6 (2009) nr. 1, pp. 16-18.
Geschreven door Mariek Hilhorst i.s.m. Tobias Dörfler en Wim Zuilhof. www.soaaids.nl

 

Sexual health of men from ethnic-cultural minorities who have sex with men

'Having sex with a man doensn't make me gay.'  Needs assessment among men from ethnic-cultural minorities who have sex (also) with men

Authors: Sunita Steenbakker, Mariek Hilhorst en Bouko Bakker. 
32 pages.
Publisher: Schorer, January, 2009.
Online PDF  www.schorer.nl


 

Seksuele gezondheid van allochtone mannen die seks hebben met mannen

'Seks met een man maakt me nog geen homo'. Needs assessment onder mannen uit etnisch-culturele minderheidsgroeperingen die (ook) seks hebben met mannen

Auteurs: Sunita Steenbakker, Mariek Hilhorst en Bouko Bakker.
Omvang 32 pagina's.
Uitgever: Schorer december 2008.