Hogeschool Utrecht nieuwsberichten, interviews, webteksten, magazines

Nieuwsberichten en achtergrondartikelen over praktijkonderzoek. interviews met lectoren  en onderzoekers, op diverse websites van Hogeschool Utrecht.

Webteksten diverse thema's en samenwerkingsprojecten:

Voorbeeld: POKO-toolkit over hoe ouders, verzorgenden en ontwerpers kinderen met kanker kunnen stimuleren tot meer bewegen en gezonder eten en drinken.

Voorbeeld: Magazine 5 jaar Nationaal Lectorenplatform Urban Energy, juni 2022.

BMGN Low Countries Historical Review recensies

 

Bespreking van:

- Met de minsten der Mijnen. Geschiedenis van De Kleine Zusters van de H. Joseph - door Gabrielle Dorren (Hilversum, Verloren 2013, 696 pag. ISBN 978 90 8704 367 4). In:  BMGN vol. 129-3 (2014).

- Kweekplaats van katholieke deugd. De onderwijsstrategie van de Congregatie van de Fraters van Tilburg tussen 1844 en 1916 - door Ton Kox (Dissertatie Radboud Universiteit Nijmegen 2014; Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2014, 395 pag. ISBN 978 90 8219 720 4). In:  BMGN vol. 130-4 (2015).

Meisjesopvoeding zustercongregaties

Instellingen voor onderwijs en opvoeding aan meisjes van zustercongregaties. Historische achtergronden en ontwikkelingen tot 1970. Essay in: Wim Deetman, Seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke kerk. Een vervolgonderzoek. Balans maart 2013, pp. 283-304. 

Diatonisch Nieuwsblad

Kwartaalblad voor liefhebbers trekharmonica-/folkmuziek.
Redactielid, vaste eindredacteur, auteur van interviews en artikelen.

Boek Bij de zusters op kostschool

Bij de zusters op kostschool. Geschiedenis van het dagelijks leven van meisjes op rooms-katholieke pensionaten in Nederland en Vlaanderen. Utrecht, Bruna, 1989, 168 pag.
Vijf drukken verschenen, 16.000 exemplaren verkocht.

Op 29 oktober 1989 was het boek op televisie bij Sonja op Zondag.  Recensies in de Volkskrant, Telegraaf, De Stem, Flair, Surplus, Sek, De School Anno, Fibula en Archives de Sciènces Sociales des Réligions. Boekbesprekingen in bijna alle regionale dagbladen en in diverse radioprogramma’s.

‘Door ruimschoots gebruik te maken van persoonlijke getuigenissen, heeft de schrijfster een uniek licht geworpen op een verloren gegane vrouwencultuur. Bij de zusters op kostschool is ongetwijfeld herkenbaar voor alle vrouwen die zelf ooit leerling op een pensionaat zijn geweest en onthullend voor hen die bij het horen van het woord kostschool geneigd zijn gauw hun bord leeg te eten.’ Ineke Hogema in de Volkskrant, 9 september 1989.

‘De leesbaarheid en de toegankelijkheid voor een breed publiek behoren onmiskenbaar tot de sterke punten.’ Hans de Frankrijker in: De School Anno (www.deschoolanno.nl).

‘Het boek van Hilhorst is misschien een bittere pil voor al die zusters die vroeger hun best deden om hun meisjes op te voeden tot gelukkige vrouwen.’ Joep Eijkens in: Brabants Dagblad, 12 augustus 1989.

NC Magazine, Nationaal Comité 4 en 5 mei

Auteur Stories that Move. Tools tegen discriminatie, artikel in: NC Magazine - Nationaal Comité 4 en 5 mei, jrg. 9 nr. 15, voorjaar 2019.

HU Magazine

Journalistieke artikelen over onderzoek en onderwijsinnovatie Hogeschool Utrecht. Voorbeelden:

‘De hogeschool is aan zet.’ Gesprek met Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Sociaal-Economische Raad over de internationale achterstand van het Nederlandse hoger onderwijs.

‘Een toekomstbestendige HU’. Gesprek met Geri Bonhof, voorzitter college van bestuur HU en vice-voorzitter HBO-raad over vernieuwing van het hoger onderwijs.

‘Gebrek aan inspirerend leiderschap’ Interview met Cor Jansen, directeur Communicatie en Marketing aan de Universiteit Utrecht.

‘De voorsprong van de VS wordt steeds groter. Internationalisering van onderzoek op de Hogeschool Utrecht’. 

‘De hond kan niet mee. Internationale reizen op de Hogeschool Utrecht’. 

‘Het zwitserlevengevoel is een illusie’. Interview met HU-lectoren Ben Fruytier en Rob Gründemann over personeelsbeleid in tijden van schaarste.

‘Het hart moet terug in de maatschappelijke hulpverlening’. Interview met HU-lectoren Lia van Doorn over de nieuwe moraliteit in de hulpverlening en met Frens Pries over de cultuuromslag in de bouwsector.

Vrouwenstemmen, Walburg Pers

Eindredactie boek Vrouwenstemmen. 100 jaar Vrouwenbelangen, 75 jaar vrouwenkiesrecht, door M. Borkus e.a. Uitgegeven door Walburg Pers 1994.

 

Van jonge juffrouwen en kwekelingen, Walburg Pers

Marieke Hilhorst, Van jonge juffrouwen en kwekelingen. Katholieke meisjeskostscholen in de eerste helft van de twintigste eeuw.
In: Maria Grever en Annemiek van der Veen (red.), Bij ons moeder en ons Jet. Brabantse vrouwen in de 19de en 20ste eeuw. Walburg Pers 1989, pp. 100-121.

Opvoeding op kloosterpensionaten

Pas à deux mes enfants! Meisjesvriendschappen en opvoeding op kloosterpensionaten, 1920-1965, in: Comenius.Wetenschappelijk tijdschrift voor democratisering van opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening, winter 1988, pp. 442-460.

Biografieën pedagogen, Hogeschool Utrecht

Padua 79. 79 uitspraken en biografieën van grote denkers over opvoeding en onderwijs door de eeuwen heen. Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie (2007), 180 pag.  Redactie, eindredactie, mede-samenstelling: Mariek Hilhorst.

Voorbeelden: Archimedes, Aristoteles, Bladergroen, Dasberg, Descartes, Freud, Kant, Illich, Kohnstamm, Langeveld, Montessori, Popper, Rousseau, Seneca, Shakespeare, Thijsse, Wittgenstein.

Biografieën feministes

Samenstellen van biografieën van vrouwen die streden voor vrouwenkiesrecht en gelijk staatsburgerschap, in opdracht voor Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging.

Ons Amsterdam

Historische artikelen en boekrecensies. Vo0rbeelden:

Stationsjuffrouwen en loslopende meisjes. Een verdwenen stuk reddingswerk, september 1989.

Beter dan Gaudí! Tien jaar Het Schip, Museum van de Amsterdamse School, Ons Amsterdam, februari 2011.

Rembrandt is weer thuis. Museum Het Rembrandthuis 100 jaar, Ons Amsterdam, juni 2011.

‘Huis met halve vrijheid.’ Tehuis voor Werkende Meisjes aan de Olympiakade, juni 2016.

 

Vakbladen diverse

Provincies, maandblad over regionale ontwikkelingen.

Klink, vakblad overheidscommunicatie.

Ons Amsterdam, maandblad over de geschiedenis van Amsterdam.

Soa Aids Magazine,  jrg 6 (2009) nr. 1, Schorer Monitor 2008: toename jonge MSM met hoogrisicogedrag. Mariek Hilhorst i.s.m. Tobias Dörfler en Wim Zuilhof.

Millenniumdoelen, NCDO

‘Zónder een koffer met schuldgevoel. Millenniumdoelen bieden aanknopingspunt voor burgeracties’, voor Jaarverslag 2006 van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), journalistiek artikel i.s.m. Hansje Galesloot, 2007.

Seksuele gezondheid MSM, Schorer

‘Seks met een man maakt me nog geen homo’. Needs assessment onder mannen uit etnisch-culturele minderheidsgroeperingen die (ook) seks hebben met mannen. Auteurs: Sunita Steenbakker, Mariek Hilhorst en Bouko Bakker, 32 pag. Schorer 2008. Nederlandstalige en Engelstalige editie.

'Having sex with a man doensn't make me gay.'  Needs assessment among men from ethnic-cultural minorities who have sex (also) with men. Authors: Sunita Steenbakker, Mariek Hilhorst en Bouko Bakker, 32 pages. Publisher: Schorer, January, 2009.