Reviews studenten over minoren

Wat vinden studenten van de minoren die zij doen? Samenstellen van ca. 300 reviews op basis van interviews, 2021-2022 voor Hogeschool Utrecht.

 

 

Wervingsteksten nieuwe minoren Hogeschool Utrecht

Samenstellen wervingsteksten nieuwe minoren 2019-2020, 2021-2022.

Antisemitische haatmisdrijven begrijpen - OVSE

Antisemitische haatmisdrijven begrijpen en de veiligheidsbehoeften van Joodse gemeenschappen aanpakken. Een praktische handleiding. Gepubliceerd door het Bureau voor democratische instellingen en mensenrechten (ODIHR) van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), maart 2019 (correctie Nederlandse vertaling).

Webteksten over onderwijsinnovatie voor docenten Hogeschool Utrecht

Schrijven van webteksten voor docentenwebsite over onderwijsinnovatie. Thema's: co-creatie met de beroepspraktijk, onderzoek als kennisbasis, gepersonaliseerd leren, didactiek, kwaliteit.

HU Magazine

Maandblad met achtergrondartikelen voor HU- en andere professionals over ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en onderwijs op de Hogeschool Utrecht.

Schrijven van journalistieke artikelen op regelmatige basis.
Samenstelling en eindredactie van het gehele maart 2011 nummer.

Voorbeelden:

  • 'De hogeschool is aan zet.' Gesprek met Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Sociaal-Economische Raad over de internationale achterstand van het Nederlandse hoger onderwijs.
  • 'Een toekomstbestendige HU'. Gesprek met Geri Bonhof, voorzitter college van bestuur HU en vice-voorzitter HBO-raad over vernieuwing van het hoger onderwijs.
  • 'Gebrek aan inspirerend leiderschap'. Interview met Cor Jansen, directeur Communicatie en Marketing aan de Universiteit Utrecht.
  • 'De voorsprong van de VS wordt steeds groter. Internationalisering van onderzoek op de Hogeschool Utrecht'.
  • 'De hond kan niet mee. Internationale reizen op de Hogeschool Utrecht'.
  •  'Het zwitserlevengevoel is een illusie'. Interview met HU-lectoren Ben Fruytier en Rob Gründemann over personeelsbeleid in tijden van schaarste.
  • 'Het hart moet terug in de maatschappelijke hulpverlening'. Interview met HU-lectoren Lia van Doorn over de nieuwe moraliteit in de hulpverlening en met Frens Pries over de cultuuromslag in de bouwsector.
Lesmateriaal Anne Frank stichting

Eindredactie van vertaald rapport voor Taskforce on International Cooperation for Holocaust Education, Research and Remembrance, Anne Frank stichting (2007)

Correctie leerlingenteksten Stories that Move, Europees onderwijsproject over discriminatie en racisme, Anne Frank stichting  (2018, 2019).

Studiesucces van allochtone hbo-studenten

 

Herschrijven van onderzoeksrapport  Ghita, Mohamed, Nadya en Ömer op de hbo-opleiding. Vier casestudies van hbo-studenten. Hoe opleiders studiesucces kunnen vergroten in hun dagelijkse praktijk. Lectoraat lesgeven in de multiculturele school, Faculteit Educatie Hogeschool Utrecht  (2006).

Boek biografie├źn pedagogen

Padua 97. Een historisch overzicht met biografieën van 79 belangrijke pedagogen en onderwijskundigen. Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie (2007). Schrijven en bewerken van de teksten.

Kennisdossiers onderwijsspecialismen

Toegankelijke webteksten op basis van research en interviews over diverse onderwijsspecialismen van de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht, voor  website onderwijs Hogeschool Utrecht, 2009.

Voorbeelden van dossiers: effectief leesonderwijs, VMBO-specifieke didactiek, Self Directed Learning.