OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa)

Antisemitische haatmisdrijven begrijpen en de veiligheidsbehoeften van Joodse gemeenschappen aanpakken. Een praktische handleiding. Gepubliceerd door het Bureau voor democratische instellingen en mensenrechten (ODIHR) van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), maart 2019 (correctie Nederlandse vertaling).

Rathenau Instituut

Onderzoekt de invloed van wetenschap en technologie op het dagelijks leven, www.rathenau.nl

Verslag boekpresentatie en forumdebat naar aanleiding van verschijning onderzoeksrapport 'Nader gebruik nader onderzocht' over hergebruik van lichaamsmateriaal, 24 juni 2009 in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Jaarverslag 2009, eindredactie bijlagen.


Staatscourant

Overheid weet weinig af van beïnvloeding. Interview met lector overheidscommunicatie Bert Pol. Staatscourant nr. 139, 22 juli 2208, pagina 2.

Debat over sociale samenhang, De Rode Hoed
Schrijven van verslag van debat over sociale samenhang, sprekers o.a. prof. Robert Putnam, staatssecretaris Jet Bussemaker en prof. Jan-Willem Duyvendak. Juni 2008, www.derodehoed.nl.
Klink, vakblad overheidscommunicatie

Uitgever: Sdu, Den Haag. Schrijven (hoofd)artikelen en berichten. Voorbeelden:

 • ‘Watercommunicatie breekt door’, aug. 2006 (coverstory)
 • ‘Glasvezel inzetten voor maatschappelijke doeleinden’, apr. 2006 (coverstory)
 • ‘De mist wegblazen. De kunst van het lobbyen’, dec. 2006 (coverstory)
 • ‘Citymarketing gaat over de ziel van de stad’, sept. 2006
 • ‘Ga nou eens goed luisteren en praat normaal. Burgerparticipatie’, okt. 2006
Provincies

 

Maandelijks tijdschrift van het Interprovinciaal Overleg (IPO) over regionale ontwikkelingen www.ipo.nl
Uitgever: Sdu, Den Haag
Schrijven van artikelen op regelmatige basis. Voorbeelden:

 • Bundeling e-dienstverlening, dec. 2007
 • Breedbandinitiatieven, sept. 2007
 • ‘Voorlichtingscampagens vaak slecht onderbouwd’. Interview met lector overheidscommunicatie Bert Pol, sept. 2008
 • ICT-akkoord tegen versnippering, dec. 2008
 • Klimaatbeleid, april 2009
 • Duurzaamheidsleningen, februari 2010