Hogeschool Utrecht
 • Eindredactie en productiebegeleiding van openbare lessen en afscheidscolleges van lectoren Hogeschool Utrecht, onder andere: Quirine Eijkman, Daan Andriessen, Ad van Dooren, Laurens J. de Graaf, Nico de Vos, Tamara Madern, Annette Klarenbeek.
 • Schrijven nieuwsberichten, interviews, webteksten over onderzoek en onderwijsinnovatie.
 • Schrijven kennisdossiers over onderwijsspecialismen van de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht, voor www.onderwijsweb.nl.
 • Schrijven journalistieke artikelen voor HU Magazine, maandblad voor HU- en andere professionals over ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en onderwijs op de Hogeschool Utrecht.  Voorbeeld.
 • Samenstelling en eindredactie maart 2011 nummer van HU Magazine.
 • Eindredactie boek Padua 97 met historische biografieën pedagogen, Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie (2007).
 • Eindredactie Jaarboek 2005-2006, Lectoraat Vernieuwende opleidingsmethodiek en -didactiek Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie.
 • Schrijven publieksversie van onderzoeksrapport vergroting studiesucces van allochtone hbo-studenten. Lectoraat lesgeven in de multiculturele school (2006).
 • www.hu.nl
Onderzoekscommissie seksueel misbruik minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk onder leiding van Wim Deetman
Instellingen voor onderwijs en opvoeding aan meisjes van zustercongregaties. Historische achtergronden en ontwikkelingen tot 1970.

in: Wim Deetman, Seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke kerk. Een vervolgonderzoek. Balans maart 2013, pp. 283-304.  PDF van het boek.
KNAW

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Jaarverslag 2016 De Jonge Akademie tekstcorrectie.

Onderzoeksrapport De aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland, 2017, tekstcorrectie.

Uitgeverij J.M. Meulenhoff

Correctie van vertaalde manuscripten op regelmatige basis, meestal non-fictie, soms  fictie. www.meulenhoff.nl

Voorbeelden:

 • HhhH Himmlers hersens heten Heydrich, door Laurent Binet (over nazikopstuk Reinhard Heydrich)
 • Stieg Larsson. De biografie, het leven als een thriller, door Jan-Erik Pettersson
 • Londen spookstad. Hoe een cholera-epidemie de wetenschap, de steden en de moderne wereld veranderde, door Steven Johnson
 • Het zwijgen van Jan Karski, door Yannick Haenel (de man die de holocaust wilde tegenhouden)
 • De monsters van Templeton, door Lauren Groff
 • Tong, door Jo Kyung-ran
 • De managementmythe, door Matthew Stewart
 • Kroniek van een executie, door David R. Row
 • Van Accra naar Amsterdam, door Kees Broere
Diatonisch Nieuwsblad

Kwartaalblad voor de liefhebbers van trekharmonica, concertina, mondharmonica en bandoneon, www.diatonischnieuwsblad.nl

 • vaste eindredacteur
 • lid redactieteam
 • auteur van interviews en andere artikelen
Delva Landscape Architects

Herschrijven publicatie Delva Landscape Architects voor: Scape, the International Magazine for Landscape Architecture and Urbanism www.scapemagazine.com
www.delva.la

Volle Maan communicatiebureau

Correctie publicaties op het gebied van gezondheid, ziekte en emancipatie, zoals: 

 • Boek What's on your mind?! Alles over je hersenen (2011)
 • Brochure stoppen met roken door middel van Champix
 • Brochure en nieuwsbrief nieuwe medicatie tegen hiv
 • Boek Leven met leukemie
 • Rapport tevredenheidsonderzoek patiënten en naasten over Intensive Care (2010).

www.volle-maan.nl

Het begint met taal, taalcoaching

Taalcoaching en conversatieles Nederlands aan anderstaligen

Het begint met taal brengt Nederlanders en anderstaligen bijeen om de Nederlandse taal en cultuur te delen.
www.hetbegintmettaal.nl.

Zielhuis Uitvaart

Schrijven en redactie webteksten van www.zielhuis-uitvaart.nl, een kleinschalige, betrokken uitvaartonderneming met informele stijl van werken.

Schorer

Instituut voor gezondheid, homoseksualiteit en welzijn
www.schorer.nl

 • Auteursbegeleiding en productie van tientallen boektitels over gezondheid, homoseksualiteit en Tweede Wereldoorlog (vanaf 1998, tot eind 2005 in dienstverband)  Foto presentatie
 • Projectleiding, ontwikkeling en productie van website over lifestyle en gezondheid voor lesbische en biseksuele vrouwen (2006-2007) www.lesbisch.nl
 • Verslagen interne studiedagen en adviescommisies.
 • Samenstelling digitale nieuwsbrief over hiv- en soa-preventie voor GGD'en in 2008 en 2009.
 • Samenstelling factsheets over psychosociale gezondheid van homo- en biseksuele mannen, leefstijlen en soa/hiv.
 • Herschrijven rapport Seks met een man maakt me nog geen homo. Needs assessment onder mannen uit etnisch-culturele minderheidsgroeperingen die (ook) seks hebben met mannen, januari 20o9. Nederlandstalige en Engelstalige versie online op www.schorer.nl.


Praktijk Corazon

Corazon.nl, praktijk voor psychotherapie, neurofeedbacktraining, EMDR,  hypno- en regressietherapie en neurolinguïstisch programmeren. Structureren website en schrijven webteksten .

www.praktijkcorazon.nl.

Homeopathiepraktijk Rutten

Structureren website en schrijven webteksten voor klassiek homeopaat Anneke Rutten
www.klassieke-homeopathie-amsterdam.nl

Uitgeverij Nieuwland

 

De moord op Marietje Kessels. Waarom de ouders moesten zwijgen.


•  Auteur Godelieve Kessels.
•  Eindredactie en schrijven nawoord door Mariek Hilhorst.
•  Essay door prof. dr. Peter J.A. Nissen, hoogleraar cultuurgeschiedenis van de religiositeit Radboud Universiteit Nijmegen.

Uitgever Nieuwland, 2011. Boekomvang 176 pagina's.

Movisie

Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, Utrecht, www.movisie.nl.

- Eindredactie van boekje Dames, heren en anderen. Transgenders in Nijmegen, door Judith Schuyf en Sjaan van der Jagt (interviews en beleidsaanbevelingen), in opdracht van Gemeente Nijmegen, 2010.

- Eindredactie van rapport Dubbel en dwars. Naar hulpverlening op maat voor allochtone jongeren (m/v) met homoseksuele gevoelens, 2008, door Charlot Pierik e.a.  Adviesrapport voor ministerie van VWS met de resultaten van vier pilotprojecten.

- Eindredactie van rapport Acceptatie van homoseksualiteit onder Utrechtse heterojongeren, 2008, door Hanneke Felten e.a.

Sdu overheidscommunicatie

Schrijven artikelen voor Provincies, tijdschrift over regionale ontwikkelingen.

Schrijven artikel voor Staatscourant over de deplorabele toestand van het vak overheidscommunicatie.

Schrijven artikelen voor Klink, vakblad voor overheidscommunicatie.

Voorbeelden:
- ‘Watercommunicatie breekt door’, augustus 2006, PDF van dit artikel.
- ‘Glasvezel inzetten voor maatschappelijke doeleinden’, april 2006
- ‘De mist wegblazen. De kunst van het lobbyen’, december 200, PDF van dit artikel.
- ‘Combinatie van gemeentelijke en stedelijke informatie maakt de site sterk’, juni 2006
- ‘Citymarketing gaat over de ziel van de stad’, september 2006
- ‘Ga nou eens goed luisteren en praat normaal. Burgerparticipatie’, oktober 2006, PDF van dit artikel.
- ‘Gemeentelijke herindelingen: communicatie wordt steeds belangrijker’, november 2006
- ‘"Tilburg telt" vooral voor beleidsmakers’, maart 2006

Rathenau Instituut

Onderzoekt de invloed van wetenschap en technologie op het dagelijks leven.

 • Verslag van boekpresentatie en forumdebat naar aanleiding van de verschijning van het onderzoeksrapport Nader gebruik nader onderzocht over hergebruik van lichaamsmateriaal. Presentatie op 24 juni 2009 in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.
 • Eindredactie jaarverslag 2009.
 • www.rathenau.nl
ZonMw
Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, Den Haag. Eindredactie Visiedocument Regieraad Kwaliteit van Zorg (2010).
Ons Amsterdam

Historisch publiekstijdschrift over Amsterdamse geschiedenis, verschijnt tien maal per jaar.

Schrijven boekrecensies en historische artikelen op regelmatige basis.
Enkele maanden vaste eindredacteur geweest.
www.onsamsterdam.nl

Homosport Nederland

Stichting Homosport Nederland, www.homosport.nl

 • Schrijven webteksten voor nieuwe website  (2009)
 • Schrijven congresverslagen
Anne Frank Stichting

Eindredactie docentenhandleiding Lesgeven over de Holocaust, voor Taskforce on International Cooperation for Holocaust Education, Research and Remembrance (2007)
www.holocausttaskforce.org
www.annefrank.nl

De Rode Hoed
Schrijven van verslag van debat over sociale samenhang, sprekers o.a. prof. Robert Putnam, staatssecretaris Jet Bussemaker en prof. Jan-Willem Duyvendak. Juni 2008, www.derodehoed.nl.
Gemeente Leiderdorp

Jaarverslag 2005, eindredactie en drukwerkcorrectie.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Titel: Mixed Cases. De praktijk van vernieuwend HR-beleid voor een betere m/v balans Voor Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2004)
58 pagina’s, geschreven i.s.m. H. Galesloot

Mezzo, voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
Auteur van artikel: "Ik wil iets terugdoen. Drie buddy's over het contact met ongeneeslijk zieken". In: NL Buddy, september 2009, pp. 6-7.
Uitgeverij De Geus

Persklaar maken en corrigeren van diverse non-fictie en fictieboeken.
www.degeus.nl

 

Natuurmonumenten

Eindredactie Jaarverslag Ondernemingsraad 2005
www.natuurmonumenten.nl

NCDO

Nederlandse Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling www.ncdo.nl

Jaarverslag 2006, schrijven artikel ‘Zónder een koffer met schuldgevoel. Millenniumdoelen bieden aanknopingspunt voor burgeracties’, 6-17, in samenwerking met Hansje Galesloot. NCDO 2007.
 

KIT-Publishers

Uitgeverij gelieerd aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen www.kit.nl.
Eindredactie boek Van koloniale geneeskunde tot internationale gezondheidszorg. Een geschiedenis van 100 jaar Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde, door L. Bergen (2007) i.s.m. H. Galesloot

Stadsdeel Amsterdam Zeeburg

Eindredactie webteksten kunstproject Buurttafels, Stadsdeel Amsterdam Zeeburg (2007)
www.buurttafels.nl

Leidse Onderwijs Instellingen
 • Schrijven van 5 hoofdstukken voor cursus Cultuurgeschiedenis (over beeldende kunst, architectuur, muziek en literatuur in de 20ste eeuw) (2006)
 •  Eindredactie cursus Cultuurgeschiedenis hoofdstukken 33-48 (2007)
  www.loi.nl