Hogeschool Utrecht
 • Eindredactie en productiebegeleiding van openbare lessen en afscheidscolleges van lectoren Hogeschool Utrecht.
 • Schrijven nieuwsberichten, interviews, webteksten over praktijkonderzoek, onderwijsinnovatie, duurzaamheid.
 • Eindredactie en publieksversies onderzoeksrapporten, beleids- en visiedocumenten, jaarverslagen.
 • Schrijven, tekstredactie en productiebegeleiding magazines. Voorbeeld: Magazine 5 jaar Nationaal Lectorenplatform Urban Energy, juni 2022.
Rutgers

Kenniscentrum seksualiteit en seksuele gezondheid

Journalistiek verslag online congres seksuele grensoverschrijding en consent in LHBTI+ netwerken op 2 december 2021.  https://rutgers.nl/nieuws/consent-moet-sexy-worden/

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa OVSE

Antisemitische haatmisdrijven begrijpen en de veiligheidsbehoeften van Joodse gemeenschappen aanpakken. Een praktische handleiding. Gepubliceerd door het Bureau voor democratische instellingen en mensenrechten (ODIHR) van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), maart 2019 (correctie Nederlandse vertaling).

Onderzoekscommissie seksueel misbruik minderjarigen Rooms-Katholieke Kerk

Instellingen voor onderwijs en opvoeding aan meisjes van zustercongregaties. Historische achtergronden en ontwikkelingen tot 1970, auteur Mariek Hilhorst. In: Wim Deetman, Seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke kerk. Een vervolgonderzoek. Balans, maart 2013, pp. 283-304. 

KNAW

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Jaarverslag 2016 De Jonge Akademie tekstcorrectie.

Onderzoeksrapport De aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland, 2017, tekstcorrectie.

Uitgeverij J.M. Meulenhoff

Eindredactie en correctie van boekmanuscripten. Voorbeelden:

HhhH Himmlers hersens heten Heydrich, door Laurent Binet (over nazikopstuk Reinhard Heydrich).

Stieg Larsson. De biografie, het leven als een thriller, door Jan-Erik Pettersson.

Londen spookstad. Hoe een cholera-epidemie de wetenschap, de steden en de moderne wereld veranderde, door Steven Johnson.

Het zwijgen van Jan Karski, door Yannick Haenel (de man die de holocaust wilde tegenhouden).

Anne Frank Stichting

Eindredactie/vertaling teksten Stories that Move, website en online toolbox over antisemitisme, discriminatie, racisme en diversiteit, voor docenten en leerlingen in het middelbaar onderwijs. Vijf leerpaden met meerdere lagen informatie, opdrachten en levensverhalen (2018-2020).

Mariek Hilhorst, Stories that Move. Tools tegen discriminatie, artikel in: NC Magazine - Nationaal Comité 4 en 5 mei, jrg. 9 nr. 15, voorjaar 2019.

Eindredactie docentenhandleiding ‘Lesgeven over de Holocaust’, voor Taskforce on International Cooperation for Holocaust Education, Research and Remembrance (2007).

 

Rathenau Instituut

– Verslag boekpresentatie en forumdebat n.a.v. verschijning onderzoeksrapport Nader gebruik nader onderzocht over hergebruik van lichaamsmateriaal. Presentatie op 24 juni 2009 in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

– Eindredactie jaarverslag 2009.

Diatonisch Nieuwsblad

Kwartaalblad voor de liefhebbers van trekharmonica, concertina, mondharmonica en bandoneon, www.diatonischnieuwsblad.nl

 • vaste eindredacteur
 • lid  van het redactieteam
 • auteur van interviews en andere artikelen
Walburg Pers

Eindredactie boek Vrouwenstemmen. 100 jaar Vrouwenbelangen, 75 jaar vrouwenkiesrecht, door M. Borkus e.a. Uitgegeven door Walburg Pers 1994.

Delva Landscape Architects

Herschrijven publicatie Delva Landscape Architects voor: Scape, the International Magazine for Landscape Architecture and Urbanism www.scapemagazine.com
www.delva.la

Volle Maan communicatiebureau

Correctie publicaties op het gebied van gezondheid, ziekte en emancipatie, zoals: 

 • Boek What's on your mind?! Alles over je hersenen (2011)
 • Brochure stoppen met roken door middel van Champix
 • Brochure en nieuwsbrief nieuwe medicatie tegen hiv
 • Boek Leven met leukemie
 • Rapport tevredenheidsonderzoek patiënten en naasten over Intensive Care (2010).

www.volle-maan.nl

Schorer

Instituut voor gezondheid, homoseksualiteit en welzijn

 • Auteursbegeleiding en productie van tientallen boektitels over gezondheid, homoseksualiteit en Tweede Wereldoorlog. 
 • Projectleiding, ontwikkeling en productie van website over lifestyle en gezondheid voor lesbische en biseksuele vrouwen (2006-2007) www.lesbisch.nl
 • Verslagen interne studiedagen en adviescommisies.
 • Samenstelling digitale nieuwsbrieven en factsheets psychosociale gezondheid homo- en biseksuele mannen, leefstijlen en soa/hiv.

 

Uitgeverij Nieuwland

 

De moord op Marietje Kessels. Waarom de ouders moesten zwijgen. Auteur Godelieve Kessels. Uitgever Nieuwland, 2011, 176 pagina's.
Eindredactie en nawoord door Mariek Hilhorst.
Essay  door prof. dr. Peter J.A. Nissen, hoogleraar cultuurgeschiedenis van de religiositeit Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Movisie

Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, Utrecht.

– Eindredactie boekje Dames, heren en anderen. Transgenders in Nijmegen, door Judith Schuyf en Sjaan van der Jagt (interviews en beleidsaanbevelingen), in opdracht van Gemeente Nijmegen, 2010.

– Eindredactie rapport Dubbel en dwars. Naar hulpverlening op maat voor allochtone jongeren (m/v) met homoseksuele gevoelens, 2008, door Charlot Pierik e.a.  Adviesrapport voor ministerie van VWS met de resultaten van vier pilotprojecten.

– Eindredactie rapport Acceptatie van homoseksualiteit onder Utrechtse heterojongeren, 2008, door Hanneke Felten e.a.

 

Sdu overheidscommunicatie

Schrijven journalistieke artikelen voor Provincies, maandblad over regionale ontwikkelingen, Sdu (2007-2010).

Schrijven journalistieke artikelen voor Klink, vakblad voor overheidscommunicatie over burgerparticipatie, watercommunicatie, lobbyen, citymarketing e.d., Sdu (2006).

ZonMw

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Eindredactie Visiedocument Regieraad Kwaliteit van Zorg (2010).

Ons Amsterdam

Historisch publiekstijdschrift over Amsterdamse geschiedenis, verschijnt tien maal per jaar.

Schrijven boekrecensies en historische artikelen op regelmatige basis.
Enkele maanden vaste eindredacteur geweest.
 

 

Homosport Nederland

Stichting Homosport Nederland.

Schrijven webteksten voor nieuwe website 2009 en congresverslagen.

De Rode Hoed

Schrijven verslag debat over sociale samenhang, sprekers o.a. prof. Robert Putnam, staatssecretaris Jet Bussemaker en prof. Jan-Willem Duyvendak. Juni 2008, www.derodehoed.nl.

Zielhuis Uitvaart

Schrijven en redactie webteksten van www.zielhuis-uitvaart.nl, een kleinschalige, betrokken uitvaartonderneming met informele stijl van werken.

Praktijk Corazon

Corazon.nl, praktijk voor psychotherapie, neurofeedbacktraining, EMDR,  hypno- en regressietherapie en neurolinguïstisch programmeren. Structureren website en schrijven webteksten.

 

Homeopathiepraktijk Rutten

Structureren website en schrijven webteksten voor klassiek homeopaat Anneke Rutten.
 

Gemeente Leiderdorp

Jaarverslag 2005, eindredactie en drukwerkcorrectie.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mixed Cases. De praktijk van vernieuwend HR-beleid voor een betere m/v balans. Voor Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  geschreven i.s.m. H. Galesloot (2004).

Mezzo, voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg

Auteur van artikel: "Ik wil iets terugdoen. Drie buddy's over het contact met ongeneeslijk zieken". In: NL Buddy, september 2009, pp. 6-7.

Uitgeverij De Geus

Persklaar maken en corrigeren van diverse non-fictie en fictieboeken.
 

 

Natuurmonumenten

Eindredactie Jaarverslag Ondernemingsraad 2005.

 

NCDO

Nederlandse Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.

Jaarverslag 2006, schrijven artikel ‘Zónder een koffer met schuldgevoel. Millenniumdoelen bieden aanknopingspunt voor burgeracties’, i.s.m. Hansje Galesloot.
 

KIT-Publishers

Eindredactie boek Van koloniale geneeskunde tot internationale gezondheidszorg. Een geschiedenis van 100 jaar Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde, door L. Bergen (2007) i.s.m. H. Galesloot.

Stadsdeel Amsterdam Zeeburg

 

Eindredactie webteksten kunstproject Buurttafels, Stadsdeel Amsterdam Zeeburg (2007).

Leidse Onderwijs Instellingen

Schrijven vijf hoofdstukken voor cursus Cultuurgeschiedenis (beeldende kunst, architectuur, muziek en literatuur 20ste eeuw), plus eindredactie hoofdstukken 33-48 (2006-2007) voor Leidse Onderwijs Instellingen.